NBTC kiest nieuwe koers en focus voor de bestemming Nederland

(Redactie)

Samen werken aan een vitale en geliefde bestemming Nederland!

Op het Media Plaza van Jaarbeurs Utrecht vond op 20 januari j.l. de partnerbijeenkomst plaats van het NBTC waarbij tevens het glas geheven werd op het nieuwe jaar.
Tijdens deze bijeenkomst nam directeur Jos Vranken de aanwezigen mee in de nieuwe koers en focus voor de bestemming Nederland voor de komende jaren en ontvouwden NBTC medewerkers hun plannen.

We staan op een interessant kruispunt waarin de maatschappeljke bewustwording van het reizen en met name de impact daarvan langzaam aan het veranderen is (o.a. vliegschaamte). 
Voor 2020 wordt, net zoals in 2019, een groei verwacht van het aantal gasten en het aantal overnachtingen in Nederland. Deze groei wordt mede bepaald door een aantal grote evenementen zoals het Songfestival, Formule 1 en de Invictus Games.

In navolging van andere maatschappelijke debatten (bijv. rookdebat, elektrisch rijden, eet en drinkgedrag) zal het huidige debat over het reisgedrag en met name de balans daarin intensiever gevoerd gaan worden. Dit maatschappelijk bewustzijn is in beweging en heeft invloed op de sector, met name op destinatie marketing organisaties, waaronder het NBTC. De waarden van het toerisme zullen opnieuw ontdekt en gedefinieerd moeten worden. Het beleid zal op deze nieuwe ontwikkelingen afgestemd moeten worden. Als sector zullen we zelf de handschoen moeten oppakken over de bestuurlijke grenzen heen en daarmee richting geven aan het bestuur en de politiek op alle niveau's.

 

De waarden van het toerisme

"Te lang is de waarde van het toerisme alleen vanuit economisch perspectief bestuurd en beoordeeld, ook door het NBTC. De toekomst vraagt echter om een bredere en gebalanceerde waardebepaling juist ook in het belang van de sector zelf en de wens waarop deze sector zich in de toekomst wenst te positioneren. De waarden die wij kunnen toevoegen zijn, inclusiviteit, betekenisvol zijn, onafhankelijkheid, waarden die voortvloeien uit bepaalde typen van werkgelegenheid, leefbaarheid van bijv. buitenwijken, verbinden van mensen en culturen, exploireren, leren, ontspannen en ontstressen, gemeenschapsgevoel en trots", aldus Jos Vranken.

De vrijheid om te reizen is een kostbaar goed

De wereld reist graag en steeds meer en het debat moet dan ook niet gaan over minder reizen maar over beter en bewuster reizen, niet alleen in relatie tot duurzaamheid, maar juist ook in gedrag op locatie, de wijze waarop je je verhoudt maar ook verdiept in jouw tijdelijke omgeving. En dat moet soms een handje geholpen worden, liefst via de verleiding (nudging) en soms educatie en als het niet anders kan waar nodig via beperkende en repressieve maatregelen.

Cultuuromslag

De vanzelfsprekendheid van 'meer' is weg, in dit geval het aantrekken van altijd en overal maar meer bezoekers is niet meer van nu. Naast kennis over gerichte marketing ontstaat er ook een veranderende behoefte aan verbeterde data en inzichten en de noodaak tot een betere positionering en bestemmingsontwikkeling oftewel behoefte aan expertise die breder gaat dan alleen promotie.

Vier doelstellingen

Het NBTC richt zich de komende jaren op vier doelstellingen:

  • Genereren van relevante en actuele data en inzichten samen met heel veel partijen;
  • Creëren van een krachtig, actueel en eigentijds profiel van de bestemming Nederland;
  • Het faciliteren van regio's en steden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, liefst schaalbaar en grensoverschrijdend; 
  • Het aantrekken van de waardevolle bezoeker voor de plekken die deze bezoeker zoekt.

Daarnaast blijven marketing en promotie belangrijk want voor veel reizigers is Nederland nog steeds een onbekende of eenzijdige bestemming. 
Het NBTC streeft uiteindelijk naar een vitale en geliefde bestemming Nederland, vanuit het gedeelde belang van bewoners, bezoekers en bedrijven. Zodat iedere Nederlander kan profiteren van toerisme, als bewoner én als bezoeker.

Voor NBTC betekent dat dat de organisatie is aangepast: van een traditionele focus op het aantrekken van bezoekers, naar een brede en duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland.

Bekijk het magazine 'NBTC focus 2020-2023' waarin de strategische keuzes en activiteiten van het NBTC worden toegelicht.