Millennial Impact Rapport 2019: meest diverse generatie tot nu toe

'Millennials not only want to do good (and want companies and brands to do good)—they want to do more'

De afgelopen 10 jaar is onderzoek gedaan naar Millennials door the Case Foundation en dit heeft geleid tot het Case Foundation Millennial Impact Report dat een helder en goed onderbouwd beeld geeft van de Millennials.

Wie zijn de huidige Millennials?

Meer dan 10 jaar onderzoek heeft geleerd dat de Millennial geen monoliet is maar de meest diverse generatie tot nu toe. Zij hebben een inherent verlangen om diegenen die een zwakke of helemaal geen stem hebben te helpen. Ze willen elke dag de wereld verbeteren en geloven dat ze het kunnen.
Eén ding is duidelijk sinds het begin van deze studies: Millennials willen niet alleen geven en goed doen(en willen dat bedrijven en merken ook goed doen) maar ze willen meer doen. Ze zijn ook niet geïnteresseerd in het besteden van hun tijd en talenten aan oppervlakkige betrokkenheid.

Kortom Millennials:

  • houden zich bezig met het helpen van andere mensen, geen instellingen;
  • ondersteunen issues in plaats van organisaties;
  • geven de voorkeur aan kleinere acties voordat zij zich volledig committen;
  • worden beïnvloed door de beslissingen en het gedrag van hun collega's;
  • behandelen al hun activa (tijd, geld, netwerk, enz.) als gelijke waarden; 
  • willen zowel hun geest als hun handen inzetten;
  • willen direct ideeën inbengen en richtig geven vooral in leiderschapsrollen.

Deze houding weerspiegelt hun verlangen om authentieke, persoonlijke relaties met mensen op te bouwen. Hun inzet voor maatschappelijke vraagstukken heeft er toegeleid dat in 2013 nog 56 procent van de Millennials vrijwilliger was bij een goed doel om hun sociale contacten uit te breiden, dat percentage steeg in 2014 naar 87 procent. Op dit moment doneert inmiddels 90 procent van de Millennials aan nonprofit organisaties.

Het toonaangevende eventmarketer.com kwam tot de 5 belangrijkste uitkomsten voor merken en bedrijven om de aansluiting te houden/krijgen met deze doelgroep:

1. Storytelling
“People relate most to a social issue when humans are the core of the story.”
Belangrijkste punt in storytelling: maak het menselijk. De verbinding met een sociaal onderwerp ontstaat vooral wanneer de mens het 'hart' van het verhaal is.

2. Start klein
“Most young people’s first cause-action is typically small, whether liking a social media post, signing a petition or sharing a message.”
Bij veel Millennials is de eerste goede doelen stap klein, een like, het tekenen van een petitie of het delen van een bericht.

3. Durf
“Causes and companies cannot be shy about sharing their stance on important causes/social issues and what they’re doing to advance progress.”
Merken en bedrijven kunnen niet terughoudend zijn als het gaat om het communiceren over de betrokkenheid en inzet voor goede doelen en sociale kwesties. Durf en uit.

4. Zoek partnerships
“Partnerships can help position an organization as innovative and collaborative. Partners can help a cause create new engagement opportunities, open up new audiences, make additional promotion possible, bring resources to a project and more.” 
Het sluiten van partnerships op basis van goede doelen en sociale kwesties straalt innovatie en samenwerking uit. Door de partners ontstaat nieuwe betrokkenheid, nieuwe doelgroepen en ontstaan nieuwe promotiekansen.

5. Sla nieuwe wegen in
“Causes and nonprofits can pick up on natural changemaker tendencies to turn everyday doing-good actions into bigger movements with broader impact on issues that matter to millennials.”
Goede doelen, inzet voor maatschappelijke vraagstukken, het zorgt bij merken en bedrijven vaak voor een vernieuwing of nieuwe inzichten als het gaat om het dagelijkse werk en resulteert vaak in grotere bewegingen.

The Millennial Impact Report
Bekijk het volledige artikel op Eventmarketer.com