Futureproof CLC-VECTA presenteert duidelijke visie

(Redactie)

'Futureproof' was het thema van het goed bezochte nieuwjaarsevent inclusief ALV van CLC-VECTA dat onlangs gehouden werd in Restaurant IJver en de NDSM Loods in Amsterdam. De energieke spreker Randall van Poelvoorde inspireerde met zijn visie op exponentiële technologie die markten, bedrijfsmodellen en organisaties zullen veranderen. Wat is exponentiële technologie en welke toekomst gaan we tegemoet?

Exponentiële technologie
 
De relatie tussen mens en technologie is één van de belangrijkste speerpunten van de 21ste eeuw. Overal waar technologie z'n intrede doet, veranderen zaken exponentieel. Snelgroeiende start ups hebben exponentiële businness modellen waardoor alles 10x sneller, met 10x zoveel impact plaatvindt. De computer heeft ons brein overwonnen en doordat veel meer data beschikbaar is gekomen en machine learning z'n intrede heeft gedaan kunnen computers steeds meer, ook in onze sector door bijvoorbeeld de gehele klantbeleving te digitaliseren en te personaliseren. Ook het realiseren van waardevolle matches, om deelnemers tijdens bijeenkomsten de juiste mensen te laten ontmoeten, wordt steeds belangrijker. Veel exponentiële technologie komt samen in robots die mensen in het dagelijks leven gaan helpen, verzorgen maar ook vermaken.
 

Wat gaat de toekomst ons brengen?

Randall van Poelvoorde geeft zijn persoonlijke top 3 van ontwikkelingen die ons leven de komende 5-10 jaar zullen doen veranderen:

1. Ruimtevaart
Sinds 1970 staat de ruimtevaart eigenlijk stil vanwege het ontbreken van een goede businnesscase, het moet namelijk goedkoper worden. Satellieten kunnen tegenwoordig zien wat er op meteoroïden ligt die om de aarde draaien. Dit blijken hele dure metalen te zijn, waarvan we nog maar heel weinig hebben op de wereld. En in dit zogenaamde 'space mining' zit wel degelijk een businnesscase in combinatie met het goedkoper worden van verticale landingen.

2. Snelheid van computers
De huidige computers werken met o of 1, maar door de qbit uit de kwantummechanica kunnen computers veel sneller en sterker worden waardoor bijvoorbeeld internet gebouwd kan worden zonder infrastruktuur, prima voor de afstanden in de ruimte.

3. Oud worden in een jong lichaam
Op dit gebied vinden allerlei experimenten plaats doordat we DNA steeds beter beginnen te begrijpen waardoor veel ouderdomsziektes voorkomen kunnen gaan worden. Dit jaar, voorspelt Van Poelvoorde, gaat het Kabinet de beslissing nemen om de Dood op de lijst van ziektes te zetten. Dat wordt een ommekeer omdat er dan geld vrijkomt voor onderzoek. "Binnen 10 jaar gaan de eerste mensen behandelingen uitvoeren om een gevorderde leeftijd terug te draaien. Inmiddels is gebleken dat het makkelijker is om een leeftijd terug te draaien dan veroudering te vertragen", aldus Van Poelvoorde. We gaan nog wel dood, maar we kunnen zelf bepalen wanneer. 
 

Duidelijke visie en heldere doelen voor futureproof CLC-VECTA

Voorafgaand aan bovenstaande Futureproof keynote leidde Voorzitter Erik-Jan Ginjaar de ALV waarvan hij aangaf het dit keer waanzinnig maar ook best spannend te vinden omdat het einde van een reis in zicht is. Een reis waarbij CLC-VECTA een duidelijke visie en heldere doelen heeft geformuleerd om dé branchevereniging te worden die er toe doet. Wat zijn de voorwaarden om deze doelstellingen te realiseren? Een nieuwe verenigingsstructuur, nieuwe naam, het genereren van andere inkomstenstromen, een keurmerk en participatie van leden zijn de belangrijkste items om als vereniging meer Futureproof te worden.

Verenigingsstructuur

Om de ambities te realiseren (waaronder het realiseren van meer projecten waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden) en daarbij niet te hoeven putten uit de opgebouwde reserves, is de ALV accoord gegaan met het verfijnen van de verenigingsstructuur. Activiteiten die in zekere zin een risico in zich kunnen dragen, worden in de nieuwe structuur geëxploiteerd vanuit een zelfstandige B.V. Er wordt een beheerentiteit geplaatst tussen de vereniging en deze zelfstandige B.V. Vanuit de leden wordt als extra zekerheid een Raad van Toezicht geformeerd die toeziet op de realisatie van de plannen. 
Belangrijk te benadrukken is dat in deze structuur de leden volledige controle houden op de koers en activiteiten van de B.V. en beheerentiteit. De ALV geeft haar visie en mening op de jaarlijks gepresenteerde plannen daarvoor en geeft goedkeuring. 

Nieuwe naam

CLC-VECTA is een fusie vereniging met diverse bloedgroepen waarvan de naam niet duidelijk maakt waar de vereniging nou precies voor staat. Yoin met als onderschrift ‘the event community’ wordt de nieuwe naam. Yoin is een samentrekking tussen 'You' & 'Join' en kan alleen maar relevant zijn voor de leden als er zaken samen gedaan worden. Het bestuur kan nu verder met het ondernemen van de vervolgstappen om te komen tot de introductie van deze nieuwe naam: logo ontwerp, de gebruikte kleuren en de te gebruiken domeinnaam en extensies. Tevens wordt het jaarevent aangekondigd op 29 oktober 2020: Yoin Tomorrow!

Keurmerk

Een ander belangrijk besluit ziet toe op de ontwikkeling van een keurmerk. Met de toestemming van de ALV worden de gesprekken over een overname van Vergaderhamers doorgezet. Deze strategische overname vormt een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een label dat leden helpt om zich onderscheidend te manifesteren naar opdrachtgevers en klanten.

Ketenplatform

Verder is het ketenplatform voor iedereen toegankelijk. Het succes van samenwerken in de keten en het platform is afhankelijk van de intensiteit in gebruik. Voor vragen nicky@clcvecta.nl

In een goede sfeer is nog lang na gesproken over alle voorstellen en genoten van de onderscheidende locatie en meer dan prima catering. 

Fotografie: Seijbel

©Mariëtte Gillis-Musters