De event-app van veelbelovend naar onmisbaar

De trendwatchers binnen de eventbranche waren begin 2018 en 2019 zeker van hun zaak: de event-app zou dé trend van het nieuwe jaar worden. Inmiddels staat de lente van 2020 voor de deur en rijst de vraag in hoeverre deze voorspellingen zijn uitgekomen. 
Invitado, registratiespecialist en ontwikkelaar van event-apps, dook in de statistieken en bevestigt de vooruitziende blik van de kenners: zeker bij beurzen en congressen met meer dan 300 bezoekers is het inzetten van een event-app bijna een vanzelfsprekendheid geworden. Maar wat vertellen de cijfers nog meer? Hoe succesvol is het medium nu echt, en waarvan is dit succes afhankelijk?

Net als van een website kan ook het gebruik van een app via bijvoorbeeld Google Firebase en Analytics nauwgezet worden gemonitord en geanalyseerd. En dat is precies wat Invitado voor 21 event-apps heeft gedaan. De statistieken wezen uit dat gemiddeld zo'n 40 procent van de geregistreerde bezoekers van een event de event-app ook daadwerkelijk gebruikt.

Grote verschillen

Maar de verschillen zijn groot: bij events waar de app een centrale rol vervult, is het bereik meer dan 80 procent van de bezoekers, terwijl een app die niet veel meer is dan het programmaboekje dat ook op papier te verkrijgen is nauwelijks 10 procent van de aanwezigen weet te bereiken.

Programma vaakst geraadpleegd

Op de dag van het event wordt een app gemiddeld 8 minuten gebruikt. Hierin is een stijgende lijn waarneembaar. De populairste onderdelen zijn zowel statisch als dynamisch van aard:

  •     Programma - 17%
  •     MyVisit (het persoonlijke programma van de bezoeker) - 14%
  •     Floorplan (de plattegrond van de locatie, zowel statisch als klikbaar en gekoppeld aan de exposantenlijst) - 5%

Wat bepaalt het succes van een event-app?

De mate waarin en vooral de wijze waarop in de communicatie rond het event aandacht wordt besteed aan de app, speelt een belangrijke rol. Het succesvolst zijn de event-apps waarbij de communicatie en de functionaliteit in evenwicht zijn. Dit zijn de apps die 

  •     goed gevuld zijn, met relevante content,
  •     de bezoekers interactieve mogelijkheden bieden,
  •     in de communicatie niet te drammerig worden aangeprezen en
  •     de beloofde meerwaarde ook daadwerkelijk bieden.

En ja, ook de kwaliteit van de internetverbinding op de event-locatie speelt een niet te onderschatten rol.

Wensen en verwachtingen

Nu bezoekers gewend zijn geraakt aan het gebruik van de event-app, zijn er ook trends in dit gebruik waarneembaar. Er tekenen zich zelfs specifieke wensen en verwachtingen af.

Steeds populairder - zeker sinds de introductie van Apple Pay - is de Wallet-functie in de iOS-versies van de apps: de bezoeker voegt zijn digitale toegangsbewijs steeds vaker toe aan zijn eigen iOS-portefeuille, in plaats van het e-ticket te downloaden (printen van tickets neemt helemaal met rasse schreden af). En nu we het toch over Apple hebben: 58% van de gebruikers van event-apps heeft een iPhone, 42% gebruikt een Android-toestel.

Een tweede onderdeel dat aan populariteit wint en waarvan gebruikers intussen bijna verwachten dat ze het in de app zullen vinden, is de deelnemerslijst. Deze lijst, waarin men kan zien door wie het event nog meer wordt bezocht, blijkt in veel gevallen een belangrijke trigger tot het downloaden van de event-app.

De toekomst van de event-app

De event-app is hard op weg volwassen geworden maar is zeker nog niet uitgegroeid. Dankzij de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) zal bijvoorbeeld het personaliseren van content en het via de app kunnen leggen van contact met voor specifieke bezoekers interessante deelnemers, sprekers of exposanten (matchmaking) voor een verdere ontwikkeling van de event-app zorgen. Deze ontwikkeling zal het engagement dat een event-app nu al genereert nog verder vergroten.