Laatste nieuws
 
 
  Redactie  

In het eerste artikel van deze reeks zijn de maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de Live Communication branche. Dit keer staan de toekomstscenario's centraal. Wat wordt de toekomst van de Live Communication branche?

Het is duidelijk dat je de toekomst niet concreet kunt voorspellen, maar de belangrijkste onderzoeksvraag van CLC-VECTA was om scherp te krijgen waar de leden in de toekomst mee te maken krijgen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is o.a. een toekomstscenario-onderzoek uitgevoerd.

Wat is een toekomstscenario-onderzoek

Een toekomstscenario-onderzoek is een methode om beter te kunnen inspelen op veranderingen in de toekomst. Toekomstscenario’s zijn gebaseerd op een analyse van de belangrijkste factoren die het speelveld veranderen. Ze bieden een kader om na te denken en in gesprek te gaan over kansen die de toekomst biedt. Hiermee wordt de mogelijkheid gegeven om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen door aanpassing van strategieën of businnessmodellen.

Toekomstscenario’s zijn geen voorspellingen. Het zijn beschrijvingen van hoe de toekomst er uit zou kunnen zien en het is een tool om een strategie te kunnen bepalen.
Eén van de onderdelen van een scenario-onderzoek is een trendanalyse. Hiervoor is specifiek aandacht besteed aan technologische trends en algemene ontwikkelingen in live communication (zie vorig artikel). Op basis van al deze trends is het aantal terug gebracht tot twee hoofdtrends die naar verwachting de grootste impact op de branche zullen hebben en de grootste mate van onzekerheid met zich meebrengen:

  • Grootschalig versus Kleinschalig;
  • Crowd (fysieke ontmoeting) versus Cloud (digitale ontmoeting)

Uit bovenstaand schema blijkt dat het om vier mogelijke scenario' s gaat:

  • Grootschalige online ontmoetingsmomenten, waarbij de waarde en de beleving online wordt toegevoegd. Hier kunnen kleinschalige fysieke bijeenkomsten uit voortkomen, bijvoorbeeld een live discussie of het aangaan van een dialoog.
  • Grootschalige fysieke ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld jaarlijkse (vak)beurzen en congressen (bijv. IBTM World), waarbij de online interactie gedurende het hele jaar plaatsvindt.
  • Kleinschalige fysieke ontmoetingsmomenten, waarbij het veelal over kennisoverdracht en informatieuitwisseling gaat met als doel het bouwen van vertrouwen en met elkaar werken, bijvoorbeeld 'heidagen'.
  • Kleinschalige online ontmoetingsmomenten, waarbij kennis opgehaald wordt of waarbij je je identificeert met een community zonder daar persé een sterke relatie mee te hebben maar waarbij je wel onderdeel uitmaakt van de ervaring. Hieruit komen events voort met een grote aantrekkingskracht vanwege een beroemdheid of toonaangevend spreker waar vele bezoekers op af komen.

Bovenstaande scenario's zijn niet nieuw maar vormen wel belangrijke uitgangspunten voor vernieuwing en bieden de meeste kansen voor innovaties waarbij het van belang is om vanuit deze scenario's voor jezelf te kunnen bepalen wat dit inhoudt en welke gevolgen dit kan hebben voor jouw onderneming. Duidelijk is dat we als branche niet achterover kunnen gaan hangen en de uitdaging moet aangaan om offline en online optimaal te combineren in nieuwe vormen van 'Live' (cross-mediale distributie), voordat nieuwe aanbieders, die niet uit de branche komen, de markt gaan betreden en het heel anders gaan aanpakken (denk aan Airbnb en Uber).

Door met elkaar over de toekomst te praten, wordt deze concreter. Dat platform wil CLC-VECTA haar leden bieden via netwerkbijeenkomsten waarbij je je verdiept in elkaars businness, daarmee de juiste mensen om je heen verzameld om het vooral samen te doen... wordt vervolgd.

©MGM/Redactie CongresWereld

Plaats op:
Datum: 19 maart 2018
Bron: CLC-VECTA
Gerelateerde artikelen  
08-03-2018 Nieuws Vier toekomstscenario's bieden de meeste kansen voor innovaties in Live Communication …
25-01-2018 Nieuws Live Communication 3.0: er is toekomst voor de branche
30-01-2018 Redactie Resultaten onderzoeksrapport Live Communication 3.0: er is toekomst voor de …
26-11-2015 Nieuws CLC-VECTA Expertsessie: Congresexperts buigen zich over Live communication …
05-06-2013 Nieuws Live Communication blijft bestaan, ook in 2025
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,33 seconden.