Nieuws  
 

RAI-onderzoek naar de customer journey van exposanten

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze het maximale halen uit hun beursdeelname? RAI Amsterdam onderzocht de customer journey van exposanten en geeft tips voor elke fase van deze klantreis in alweer het tweede RAI Insights rapport in de customer journey triologie. Deelnemers aan beurzen of andere evenementen kunnen met deze kennis de impact van hun merk tijdens evenementen vergroten. Organisatoren kunnen hun deelnemers nog beter ondersteunen.

Exposanten zijn de drijvende kracht achter elke beurs. De wijze van deelname, hun aanbod en effectiviteit bepalen in belangrijke mate de klanttevredenheid van de bezoeker en het succes van het evenement. Toch is het voor exposanten vaak een uitdaging om op al deze fronten te excelleren. Voor de meeste beursdeelnemers is het een activiteit die zij een of enkele malen per jaar ondernemen, waardoor ervaring langzaam wordt opgebouwd. Tegelijkertijd verandert de markt en de techniek snel en is het belangrijk om hier gebruik van te maken. Organisatoren die een onderscheidend evenement willen neerzetten, zijn er daarom bij gebaat hun exposanten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Het onderzoek
RAI Amsterdam nam de uitdaging aan en ondernam een grootscheeps onderzoek naar de customer journey van exposanten. Joost van Eupen (Customer Marketing Manager) en Sanne Jolles (Market Researcher) waren vanuit de RAI betrokken. Zij werkten samen met een team van RAI-specialisten en onderzoeksbureau Unplugged, onderdeel van Makerstreet. Joost van Eupen licht toe: "Eerst hebben we de meest doorslaggevende momenten in de customer journey in kaart gebracht. Daarna hebben we, met behulp van observatie en interviewtechnieken gebaseerd op design thinking, exposanten uit binnen- en buitenland onder de loep genomen om hun verwachtingen en ervaringen per fase scherp te krijgen. Op basis daarvan geven we per fase adviezen aan exposanten om nog meer ROI te halen uit hun beursdeelname".

Belangrijke inzichten
De vijf fasen in de klantreis van een exposant zijn:

  • Oriëntatie: nemen we deel aan een beurs, met welke doelstellingen en hoe?
  • Voorbereiding: van deelnameconcept tot uitnodigingen
  • Tot aan de beurs: het fysieke vervoer en de opbouw
  • Tijdens de beurs: ontmoetingen: fysiek en digitaal
  • Na de beurs: een goede follow-up van de contacten en meten van resultaten

Per fase bevat het rapport specifieke tips voor exposanten. Daarnaast vallen een paar universele zaken op. Bijvoorbeeld dat het voortdurend nodig is om een evenwicht te vinden tussen de (urgente) praktische zaken en de strategische zaken, die minder urgent lijken maar minstens zoveel impact hebben op het succes van de deelname. Daarnaast zijn alle exposanten op zoek naar ROI, maar blijkt die vaak moeilijk te meten. Door vooraf duidelijke KPI’s af te spreken en de back-office goed in te richten, is het makkelijker om te bepalen of een evenement de inspanning waard was. Ook een belangrijk inzicht: veel exposanten denken nog in termen van een ‘stand’ maar het organiseren of participeren in andere vormen of extra activiteiten, ook online, biedt vaak veel meerwaarde.

Hoe te gebruiken
Het rapport is hier gratis te downloaden.

Organisaties kunnen het rapport gebruiken om hun beursdeelname te optimaliseren. Organisatoren kunnen het rapport doorsturen aan exposanten, die de vele tips direct kunnen toepassen. Daarnaast kunnen organisatoren het rapport zelf gebruiken om hun exposanten nog beter te begrijpen en ze daardoor beter te ondersteunen.

Over RAI Insights
RAI Amsterdam is meer dan een venue en evenementenorganisator, het biedt een platform voor het uitwisselen en ontwikkelen van kennis. Elk jaar onderzoekt RAI Amsterdam een thema dat wordt gepubliceerd in het RAI Insights rapport. De volgende onderwerpen kwamen daarbij eerder aan bod: Generation X & Y, Connected Society, Future-proof events en Zonder wrijving geen glans. In de periode 2017-2019 vormen de rapporten een customer journey-triologie. In 2017 stond de customer journey van de evenementbezoeker centraal, in 2018 is dat de exposant en begin 2019 wordt onderzoek gepubliceerd naar de klantreis van de organisator.

Met deze kennis wil RAI Amsterdam bijdragen aan de verdere professionalisering van het evenementenvak, door alle betrokken partijen.


Plaats op:
Datum: 23 november 2018
Bron: Amsterdam RAI
Gerelateerde artikelen  
11-01-2018 Nieuws RAI onderzoek: de impact van een vakevenement vergroot je met 5 succesfactoren …
15-01-2018 Redactie Vijf succesfactoren vergroten de impact van een vakevenement
24-10-2007 Nieuws Onderzoek VNU Exhibitions: vraag en aanbod beurzen niet in evenwicht
18-12-2014 Nieuws Amsterdam RAI presenteert trendrapport over evenementen in 2017
22-08-2007 Nieuws VNU Exhibitions wint met digitale relatiekaart E-MailMarketing Award
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2018 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,65 seconden.