Nieuws  

'De huidige interactie op congressen leidt amper of niet tot kennisoverdracht'

Dat is één van de conclusies van het onderzoek dat afstudeerder Rory Oosthoek (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda) onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van Congress by design. Dit onderzoek richtte zich op de huidige vormen van congresseren, hoe deze verbeterd kunnen worden en kunnen leiden tot nieuwe wijze van congresseren. Hieronder een samenvatting van ‘Het veranderend hoofddoel van congressen’ van Rory Oosthoek.

Interactie of kennisoverdracht

Kennisoverdracht is al sinds jaar en dag de hoofdoelstelling van congressen. Maar klopt dat nog wel? Moet het geen combinatie worden met focuspunten op andere aspecten, waardoor de mate van kennisoverdracht vergroot wordt? De wijze waarop een congres georganiseerd wordt is tot op heden amper veranderd. De spreker spreekt (zendt) en de deelnemer luistert (ontvangt). Deze wijze is ontwikkeld en geaccepteerd door generatie X (geboren 1950 tot 1970). Kijk je echter naar de huidige situatie in de wereld waarin generatie Y (geboren 1970 tot 1990) en Z (geboren 1990 tot heden) de boventoon gaan voeren, dan zou deze manier van kennisoverdracht, gekwalificeerd kunnen worden als saai en achterhaald. Het inspireert hen niet meer. Alles moet sneller, korter en interactiever. Als de congreswereld nog betekenisvol kennis wil overdragen dan zal men zich moeten focussen op een meer interactieve wijze van kennisoverdracht. Ofwel, 'De huidige interactie op congressen leidt amper of niet tot kennisoverdracht'.

Transitie van bezoeker naar deelnemer

De reden waarom men naar een congres toe gaat is aan het veranderen. De bezoekers van het congres willen deelnemers worden. Het inspelen op de nieuwe wensen en behoeften van de generaties Y en Z, is een verplichting om te zorgen voor deelnemers aan congressen. Voorbeelden van deze transitie houden verband met technologische ontwikkelingen zoals onder andere Social Media. Social Media kanalen worden gebruikt om deelnemers voor, tijdens en na het evenement deel te laten nemen. De constante stroom van sociale input helpt de organisatie met het design van het congres voor, tijdens en gedurende het evenement. Dankzij de Social Media kanalen krijgen de deelnemers meer inspraak. Facilitators en organisatoren focussen zich meer op kortere sessies waarbij het noodzaak is dat de gekozen spreker een hoog interactie gehalte heeft gedurende zijn presentaties.Zonder verschillende vormen van interactie zullen de deelnemers minder geïnteresseerd raken en zullen zij minder kennis opnemen gedurende het congres.

Onderzoeksresultaten

Uit een onderzoek naar de wensen en behoeften van de generatie X,Y en Z (Oosthoek, 2016) blijkt dat alle drie de generaties de behoefte hebben aan meer interactiviteit gedurende congressen. Een van de respondenten gaf daarbij het volgende aan: “De interactie op een congres is leuk. Als er praktijkvoorbeelden gebruikt en gevraagd worden van deelnemers, dan kan de rest zich daarin vaak wel herkennen denk ik. Zo zorg je er wel voor dat ik meer opneem van de presentatie en van de dag zelf”

Het blijkt uit het onderzoek dat de huidige interactie niet leidt tot veel kennisoverdracht. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat kennisoverdracht niet meer het enige hoofddoel is van een congres. Netwerken wordt genoemd als het tweede nieuwe hoofddoel (Oosthoek, 2016) .
Hieruit is te concluderen dat de huidige deelnemers andere manieren en meerdere vormen van interactie wensen, die uiteindelijk zullen leiden tot een meer nuttige wijze van kennisoverdracht en netwerk versterking.

Deelnemer is medeverantwoordelijk voor interactie

Interactie heeft niet alleen te maken met de organisatie maar ook met de instelling en de houding van de deelnemers op het congres. De deelnemers aan een congres moeten zich een interactieve houding aanmeten. Als de deelnemers met een interactieve houding op een congres rondlopen, dan zal de interactie tussen organisatie en deelnemer én spreker en deelnemer automatisch verhoogd worden (Leguit, 2016). Kennisoverdracht is het overbrengen van nieuwe kennis of het herhalen van bestaande kennis door middel van presentaties die tussen het half uur en uur duren. Daar hoeft geen of weinig interactie bij aanwezig te zijn.

Dalende aandachtspanne leidt tot creatievere presentaties en podia voor interactiviteit

Het blijkt dat de deelnemers zich steeds minder lang kunnen concentreren op een congres dag en gedurende presentaties. Het congres zal boeiender en interessanter ingericht moeten worden. Organisaties zullen gebruik moeten maken van interactietools en andere wijzen van presenteren. (Oosthoek, 2016).
Als er namelijk geen interactie nodig is op een congres, en er geen aandacht is voor de presentaties en het congres zelf, wat is dan nog het nut van een congres? (Mauer, 2016).
Interactie ontstaat pas als beide kanten hier ruimte voor maken. Indien een deelnemer met een interactieve houding aanwezig is op een congres, waar geen podium is voor interactie, zal er weinig tot geen kennisoverdracht plaatsvinden. Interactie moet een podium krijgen. Voorbeelden hiervan zijn matchmaking momenten (netwerkborrel, speeddaten) en discussiepanels. Een trend die hierbij aansluit, is dat generatie Y en Z graag willen zien dat de informatie in ‘hapklare brokken’ aangeboden wordt en dat men zelf kan kiezen naar wie ze luisteren en voor hoe lang. De generatie Z en een gedeelte van generatie Y zapt graag door kluwen informatie heen en slaat de belangrijkste feiten en informatie op. De congresorganisaties en de deelnemers moeten open gaan staan voor nieuwe vormen van kennis delen en overbrengen.

Interactie én kennisoverdracht

De vraag of kennisoverdracht en interactie het nieuwe hoofddoel van congresseren is niet de juiste. De vraag is op welke wijze en op welke momenten interactie en kennisoverdracht elkaar versterken?
Wanneer zet de congresorganisatie interactie in als middel om de kennis die zij over willen brengen te laten beklijven. Samenwerken is samen beleven. Samenwerking tussen alle stakeholders van congressen: de deelnemers, de sprekers en de organisatie. Congres organisaties moeten af van de huidige wijze van congresseren en moeten meer gaan kijken naar de wensen en behoeften van de deelnemers. Er wordt te veel informatie ‘gezonden’ naar de deelnemers gedurende de dag.

Samenwerking en interactie worden de nieuwe sterkhouders van een congres

De wijze van presenteren zal moeten veranderen. De focus moet nog meer op de deelnemers zelf komen te liggen. Hoe kan de deelnemer zichzelf verbeteren? Het gaat er niet om hoe de spreker zijn verhaal gepresenteerd heeft. Ga als organisatie en spreker de interactie aan en geef de deelnemers de kans eigen praktijkvoorbeelden te gebruiken en te toetsen. Hier kunnen mede deelnemers zich in identificeren. Organiseer discussie panels en maak gebruik van interactie tools. Het congres zal zeer tijdefficiënt worden als interactiviteit als middel wordt ingezet voor het overbrengen van kennis.
Ofwel, kortere presentaties en discussiepanels dragen bij om in een kortere tijd tot effectieve kennisoverdracht te komen waarbij deelnemer en organisatie tevreden is. Interactie is hard nodig om tot beklijvende kennisoverdracht te komen.

Bron: ‘Het veranderend hoofddoel van congressen’,  Rory Oosthoek. (2016)

Plaats op:
Datum: 8 december 2016
Bron: Congress by design
Gerelateerde artikelen  
17-11-2007 Nieuws Serious gaming - ook iets voor uw bijeenkomst?
22-11-2011 Nieuws Wat willen deelnemers zien in een meeting of congres in 2012?
10-11-2011 Redactie Wat willen deelnemers zien in een meeting of congres in 2012?
03-02-2016 Nieuws Momice en Buzzmaster bundelen krachten voor een ultieme event-beleving
05-07-2012 Redactie Hoe maak je je congres aantrekkelijk voor Generatie Y deelnemers (PCMA Studie)? …
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,65 seconden.