Laatste nieuws
 
 
  Redactie  
( * ) Verplichte Velden
U kunt een bekende attenderen op het artikel. Geef het e-mailadres op van degene aan wie u de link wilt sturen. Daarbij kunt u, als u dat wilt, een commentaar schrijven.
E-mailadres van geadresseerde:*
Uw e-mailadres:*
Commentaar:
Verificatie:*
Geef de code van de afbeelding in exact zoals weergegeven. De code is niet hoofdlettergevoelig en kan geen nul bevatten.
 

Het was een nuttige en drukbezochte MPI bijeenkomst onlangs, in het NBC Congrescentrum Nieuwegein. 'Compliance en de nieuwe richtlijnen binnen de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR)' is dan ook een onderwerp dat vele partijen in de congres en vergaderbranche aangaat.

Waar gaat het om?

De Nederlandse wet en regelgeving beperkt de farmaceutische industrie bij het organiseren van Meetings en Events. Het in de watten leggen van medische beroepsoefenaren is al jaren aan banden gelegd en de speelruimte wordt iedere keer aangescherpt binnen de CGR. Dat betekent dat farma-planners niet zomaar elke locatie kunnen kiezen en dat PCO's goed op de hoogte moeten zijn wat wel en niet kan. Transparantie, samenwerking en kennis van zaken zijn hierbij van groot belang.

Welke CGR regels zijn relevant voor de congresbranche?

Key note spreker Jan Verschoor (jurist) is adviseur van de stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en direct betrokken bij het opstellen en uitdragen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Als geen ander weet hij welke regels van belang zijn en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden.

Het gaat hierbij om de volgende 4 regels:

1. Regels voor uitingen over geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn (reklame vs. informatie);
2. Regels voor vergoeding van reis- en verblijfskosten en inschrijving van de deelnemers, de zogenaamde gastvrijheid;
3. Regels voor vergoedingen van sprekers;
4. Regels voor de openbaarmaking van financiële relaties in het Transparantieregister Zorg.

Ad 1. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen beroepsoefenaren (bijv.arts of apotheker) en publiek (patiënt, dietist, vakpers, etc). Dit onderscheid is m.n van groot belang bij de organisatie van een beurs: de farma industrie (standhouders) mag wel reklame maken over geneesmiddelen voor de beroepsoefenaar, maar niet voor het publiek (dit geldt ook voor het programmaboekje, congrestassen, apps). Hoe gaan de beursorganisator, PCO en de locatie hiermee om? De deelnemende PCO's, locaties en andere belanghebbenden uit de branche komen zelf met een aantal voorstellen (zie hieronder).

Ad 2. Gastvrijheid aan deelnemers is een heikel punt. Wat mag wel, wat mag net niet? Jan wijst hierbij m.n op het feit dat de inhoud van het programma de reden moet zijn van deelname en dat de locatie daarbij passend moet zijn (naar sterren wordt niet gekeken, maar wel naar de contekst van de locatie). Wat betreft de kosten mag een wetenschappelijke beroepsoefenaar gefêteerd worden tot maximaal 500 euro per bijeenkomst of hij/zij betaalt tenminst 50% zelf. Een niet-wetenschappelijke beroepsoefenaar mag maximaal 75 euro per bijeenkomst ontvangen. Voor niet beroepsoefenaren is het zeer beperkt. Voor maaltijden geldt een maximale compensatie van 75 euro per maaltijd (cumulatie van 3 x 75 euro per dag mag niet!).

Ad 3. In zijn algemeenheid geldt voor sprekers dat de presentatie moet aansluiten bij de expertise van de spreker. De vergoedingen per uur liggen vast en de gemaakte onkosten die werkelijk zijn gemaakt en redelijk zijn worden vergoed. Dit alles moet vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst en opgenomen worden in het Transparantieregister Zorg.

Ad 4. Farmaceutische bedrijven moeten financiële relaties met individuele deelnemers, sprekers en wetenschappelijke verenigingen die als congresorganisatie optreden, melden. Nieuw is dat per 1 januari 2017 ook de relatie met de onafhankelijke congresorganisatie (PCO) gemeld moet worden.

Jan wijst nog op een paar aanvullende regels zoals medewerkers van farmaceutische bedrijven moeten duidelijke herkenbaar zijn (dmv badges), pennen en ander promotiemateriaal mogen niet worden uitgedeeld vanuit een stand (pen en notitieblok mogen wel in congrestas) en farmaceutische bedrijven mogen geen gastvrijheid aanbieden die niet strikt noodzakelijk is. Kopje koffie met koekje mag wel; sushi, vers gebakken stroopwafels en Barista mag niet!
Tot slot geeft Jan het volgende advies: Wees voorbereid en kijk op de website van CGR en neem bij twijfel contact op via cgr@cgr.nl voor een deskundig advies.

Wat staat PCO's nog te wachten?

Er bestaat een grote politieke en maatschappelijke behoefte naar meer transparantie over financiële relaties met beroepsoefenaren die worden gefinancierd door farmaceutische bedrijven. Hierbij zal de aandacht zich richten op 'indirecte relaties' via congresorganisaties. Van congresorganisaties zal derhalve worden verlangd dat zij ook een bijdrage zullen leveren aan het vergroten van de transparantie over relaties met beroepsoefenaren. Het CGR onderzoekt op dit moment het instellen van een register voor PCO's waarin zij zich vrijwillig kunnen registreren en zich kunnen conformeren aan de gedragscode Geneesmiddelenreklame met het doel de samenwerking tussen partijen te vergemakkelijken om zodoende inzichtelijkheid te krijgen over ondermeer compliance.

Nederland het 'braafste jongetje van de klas' in Europa

Aansluitend vond een interessante Q&A sessie plaats met 4 deskundigen o.l.v. de immer enthousiaste en goed voorbereide topmoderator Erik Peekel van Aaaaha! The Actor Factory. Het panel bestond uit 4 verschillende stakeholders: Michiel Lodewijks (apotheker) van Roche namens de farmaceutische industrie, Wilfred Jacobs van Congress Company namens de commerciële congresorganisatoren, Eric Bakermans Marketing Manager Meetings & Conventions bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen namens de Nederlandse congresbranche en Jan Verschoor namens de GCR.

Michiel Lodewijks gaf aan dat de farmaceut op 3 zaken let: zijn de kosten inzichtelijk (uitgesplitst) omdat sponsoring van gastvrijheid beperkt is; zijn er contracten met de sprekers en is het programma wetenschappelijk genoeg. Wilfred Jacobs laat duidelijk weten dat een PCO adviezen geeft, maar geen handhavingsplicht heeft, dus ook niet aangesproken kan worden (visitatie op beurzen gebeurt door de inspectie). Erik Bakermans laat weten dat het om Europese regelgeving gaat en dat ieder land er een eigen interpretatie aangeeft. Nederland legt de regels uit en vindt het helemaal niet erg om daarmee het 'braafste jongetje van de klas te zijn' omdat wij daarmee wel duidelijkheid verschaffen en iedere organisatie precies weet waar aan toe te zijn. Het zou overigens prettig zijn als de interpretatie van de Europese regelgeving overal hetzelfde zou zijn!

Conclusies en aanbevelingen tijdens tafellakensessies

Tafellakensessies zijn een effectief middel om met branchegenoten te discussieren en 'steekwoorden' letterlijk op het tafelkleed te schrijven waar dan de volgende groep verder op door discussieert om daarmee tot conclusies te komen. Zo ook deze middag werden de volgende conclusies en aanbevelingen genoteerd:
-De inhoudelijke discussie verplaatst zich steeds meer naar de locatie waardoor medewerkers goed op de hoogte moeten zijn om deskundige adviezen te kunnen geven mbt CGR regels aan opdrachtgevers; Hiermee kun je je als locatie onderscheiden; 
-Ook PCO's moeten aan permanente educatie doen om een gelijkwaardige gesprekpartner te zijn voor farmaceutische bedrijven. PCO's met kennis van zaken hebben beslist een streepje voor;
-Door deze regelgeving gaan farmaceutische bedrijven naar andere vormen van sponsoring kijken en wordt het voor congressen met beurzen steeds lastiger sponsoren te vinden. In de praktijk blijkt ook dat farmaceuten kleinere stands afnemen; 
-Bij beurzen met een gemengde publiekstroom moet voor beide doelgroepen de beurs toegankelijk en gastvrij zijn. Stand in stand concepten, badges met duidelijke indicatie, apps met Ibeacon mogelijkheden zijn oplossingen om de bezoekerstromen te scheiden;
-Offertes dienen volkomen transparant te zijn, dus geen all in arrangementen aanbieden;
-Sprekers willen heel graag hun kennis overdragen en besluiten steeds meer om daar niet voor betaald te worden;
-Maak heldere afspraken met diverse partijen en leg verantwoordelijkheden vast in een contract.

Er werd na afloop nog lang nagepraat tijdens de borrel en inmiddels heeft MPI een vervolgbijeenkomst in de planning met name voor PCO's omdat daar de meeste vragen lagen.

©Redactie CongresWereld

Plaats op:
Datum: 8 december 2016
Gerelateerde artikelen  
10-11-2016 Nieuws De impact van nieuwe richtlijnen Code Geneesmiddelen Reclame op congressen
12-03-2013 Nieuws De impact van de Pharma regelgeving op congressen
28-09-2011 Nieuws Farmaceutische industrie blijft vooralsnog artsen sponsoren
07-08-2019 Nieuws Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage nu een Assessed Healthcare Venue …
27-02-2013 Nieuws Wat betekent de pharma regelgeving voor jouw congres?
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,35 seconden.