Nieuws  

Van beleving naar betekenis

Na drie jaar onderzoek werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van CLC-VECTA het onderzoeksrapport Live Communicatie 3.0 gepresenteerd. Projectleider Pim Dopheide van NHTV Breda bood het eerste exemplaar aan aan Gertjan van den Nieuwenhoff, oud voorzitter CLC-VECTA, die het initiatief tot dit onderzoek nam.

Aanleiding onderzoek

Dopheide: "De aanleiding tot het onderzoek was dat eind 2014 CLC-VECTA bij NHTV aanklopte en aangaf dat het in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is dat in de live communication branche alle communicatie via beurzen, congressen en evenementen verloopt. Immers iedereen kan op elk moment van de dag aan informatie komen. De leden van CLC-VECTA waren op zoek naar nieuwe kansen in de markt en nieuwe belevingsconcepten met de daarbij behorende businness- en verdienmodellen en naar de inzet van technologische ontwikkelingen in de branche. Zij zochten een kennispartner om dit onderzoek samen uit te rollen". Dit leidde tot een samenwerking tussen CLC-VECTA en NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda, waar CELTH (Centre of Expertise Leisure, tourism and hospitality) bij betrokken werd. Het onderzoek is gefinancierd door CLC-VECTA samen met de founders van CLC-VECTA (50%), CELTH(25%) en NHTV (25%).

Aanpak

Na de vorming van een stuurgroep en een werkgroep is veel onderzoek gedaan naar technologische trends in de branche, toekomstscenario's en zijn nieuwe businnessmodellen in kaart gebracht. Dit is gebeurd door middel van inspiratiesessies, nieuwsbrieven, kennisclips, werkgroepen en het aanbieden van een New Business Course.
Er is gedurende de afgelopen drie jaar veel werk verzet, dat geresulteerd heeft in een zeer leesbaar, toegankelijk rapport, met veel informatie waarvan hieronder een aantal bevindingen beknopt weergegeven worden.

Technologische ontwikkelingen

We leven in een maatschappij waarin technologische ontwikkelingen exponentieel versnellen. Veel van dit soort technologische innovaties zijn van belang voor de live communication branche maar deskundigen verwachten dat gezichtsherkenning de grote technologietrend wordt voor 2018. Gezichtsherkenning kan worden gebruikt als een snelle en veilige manier van toegangscontrole maar het biedt ook kansen om events persoonlijker en verrassender te maken.
In zijn algemeenheid kunnen bedrijven door het gebruik van technieken zoals Content Amplification en Artificial Intelligence veel beter en frequenter met hun klanten communiceren zowel voor, tijdens als na een event. Tijdens het event zullen wearables, technologische apparaten die de gebruikservaring verbeteren in de vorm van armbanden, smartcards of smart watches, steeds meer gebruikt gaan worden. Hierdoor kunnen organisatoren het evenement realtime bijsturen.
Voor internationale congressen zullen live vertalingen via apps snel realiteit worden. Vertalers werken dan op afstand en de congresganger kan via z'n eigen smartphone de juiste vertaling kiezen.
Een zeer actuele ontwikkeling die niet onderschat mag worden is blockchain, waardoor in theorie alle reserveringssystemen overbodig gemaakt kunnen worden omdat het bij uitstek geschikt is voor het vastleggen van transacties (denk aan bitcoin).

Toekomstscenario's

Is de live communication branche op de toekomst voorbereid? Met een toekomstscenario-onderzoek wordt geen toekomst voorspeld, maar een strategie met aanbevelingen voor het management.
Tijdens dit onderzoek is het aantal trends binnen de live communication teruggebracht naar twee hoofdtrends: 'grootschalig' tegenover 'kleinschalig'en 'crowd' tegenover 'cloud'. Dit is in het onderstaande schema als volgt weergegeven, waarbij 'crowd' staat voor de fysieke ontmoeting en 'cloud' voor de digitale ontmoeting.

Uit dit schema volgen 4 mogelijke scenario's:
-Grootschalige online ontmoetingsmomenten, waarbij de waarde en de beleving online wordt toegevoegd. Hier kunnen kleinschalige fysieke bijeenkomsten uit voortkomen, bijvoorbeeld een live discussie.
-Grootschalige fysieke ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld jaarlijkse (vak)beurzen en congressen, waarbij de online interactie gedurende het hele jaar plaatsvindt.
-Kleinschalige fysieke ontmoetingsmomenten, waarbij het veelal over kennisoverdracht en informatieuitwisseling gaat, bijvoorbeeld 'heidagen'.
-Kleinschalige online ontmoetingsmomenten, waarbij kennis opgehaald wordt of waarbij je je identificeert met een community zonder daar persé een sterke relatie mee te hebben maar waarbij je wel onderdeel uitmaakt van de ervaring. Hieruit komen events voort met een grote aantrekkingskracht vanwege een beroemdheid of toonaangevend spreker.

Bovenstaande scenario's zijn niet nieuw maar vormen wel belangrijke uitganspunten voor vernieuwing. Duidelijk is dat de branche niet achterover kan gaan hangen en de uitdaging moet aangaan om offline en online optimaal te combineren in nieuwe vormen van 'Live' (cross-mediale distributie), voordat nieuwe aanbieders zich aandienen die de branche (lees:de leden van CLC-VECTA) niet meer nodig hebben!

Nieuwe businessmodellen

Juist ondanks de toename van digitalisering, robotisering en automatisering, etc. willen mensen elkaar fysiek blijven ontmoeten. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van CLC-VECTA bleek zelfs dat 74% van de studenten fysieke meetings wil. Er is dus wel degelijk toekomst voor de branche waarbij technologische ontwikkelingen steeds meer toegevoegde waarde zal geven aan fysieke ontmoetingen.
Omdat de branche zo divers is (accommodaties, faciliterende bedrijven en organiserende bedrijven) zijn er ook meerdere min of meer nieuwe business modellen tijdens het onderzoek geformuleerd.

Tipje van de sluier

Om vaste een tipje van de sluier op te lichten geven we tot slot per categorie aanbieder een trend aan die van invloed is op het businnessmodel:
Accommodaties: de omgeving van de accommodatie wordt steeds belangrijker niet alleen uit oogpunt van beleving, maar ook vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Faciliterende bedrijven: co-creatie met de klant wordt steeds belangrijker.
Organiserende bedrijven: de klant is op zoek naar andere meer intensere belevenissen.

De komende tijd zal in een aantal vervolgartikelen dieper ingegaan worden op bovengenoemde toekomstscenario's en nieuwe businnesmodellen.

©MGM/redactie CongresWereld

Plaats op:
Datum: 25 januari 2018
Bron: CLC-VECTA
Gerelateerde artikelen  
30-01-2018 Redactie Resultaten onderzoeksrapport Live Communication 3.0: er is toekomst voor de …
19-03-2018 Redactie Vier toekomstscenario's bieden de meeste kansen voor innovaties in Live Communication …
08-03-2018 Nieuws Vier toekomstscenario's bieden de meeste kansen voor innovaties in Live Communication …
05-06-2013 Nieuws Live Communication blijft bestaan, ook in 2025
25-01-2018 Nieuws Onderzoek Live Communication 3.0 inspiratiebron voor vernieuwende CLC-VECTA …
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,73 seconden.