Nieuws  

Tijdens de zomermaanden zijn alle tolken van TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland gevraagd mee te doen met het tolktevredenheidsonderzoek. Met deze enquête is een eerste stap gezet in het structureel meten van de tolktevredenheid. 

De tevredenheid van de tolken ligt gemiddeld op 3.9 (max. 5) waarbij ondermeer aangegeven wordt dat TVcN als een heel professionaal bedrijf wordt gezien. De klanttevredenheid wordt het meest bepaald door:

  • de hoeveelheid aangeboden tolkdiensten;
  • de diversiteit in tolkdiensten;
  • de admnistratieve afhandeling.

Hier kun je de factsheet met de gebundelde resultaten zien.

Acties naar aanleiding van het tolktevredenheidsonderzoek

Uit het tolktevredenheidsonderzoek zijn een aantal concrete actiepunten naar voren gekomen die de komende maanden opgepakt gaan worden door TVcN:

Bij de vragen over de klanten van TVcN kwam meerdere keren naar voren dat niet iedere klant weet hoe te werken met een tolk. Dit zorgt voor frustratie van beide kanten en gesprekken verlopen hierdoor niet altijd efficiënt.
Een opmerking die ook vaak terugkomt is dat er niet altijd voldoende inhoudelijke informatie beschikbaar is over een tolkdienst. De huidige werkwijze is dat alle informatie die de klant bij aanvraag doorgeeft in de tolkdienst vermeld wordt. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met TVcN die vervolgens contact opneemt met de klant en dit terugkoppelt aan de tolk. Onderzocht gaat worden of deze werkwijze in de toekomst gehanteerd blijft of dat dit op een andere manier gedaan moet worden.

Tips van tolken

Geef de tolk een korte uitleg van de situatie en aanwezige personen bij het begin van een tolkdienst. Zo kan de tolk het gesprek beter plaatsen.
Geef de tolk de ruimte om zijn/haar zinnen af te maken. Dit maakt de communicatie efficiënter.
Geef bij complexe situaties vooraf een korte briefing aan de tolk, zodat deze zich kan voorbereiden en specifieke terminologie kan opzoeken.
Bij telefonische tolkdiensten is het belangrijk dat er geen achtergrondgeluid is. Teveel achtergrondgeluiden vermoeilijken het tolken.
De tolk is onpartijdig en onafhankelijk en tolkt alles wat gezegd wordt. Vraag een tolk dus niet om bepaalde zaken niet te vertolken. Dit druist namelijk in tegen de tolkethiek.
Zorg bij telefonische tolkdiensten voor goed werkende apparatuur en praat duidelijk in de hoorn/speaker. Gebruik bij voorkeur een vaste telefoon een geen mobiele telefoon (tenzij je gebruik maakt van een TolkentelefoonApp).
Voer het gesprek met de cliënt in de ik-vorm. De tolk vertolkt dit ook op deze wijze.
Wanneer een tolk vraagt om meer informatie over de tolkdienst, is dit niet uit nieuwsgierigheid maar omdat hij/zij zich goed wil voorbereiden. Een tolk is geen advocaat, arts of hulpverlener, maar moet wel bekend zijn met alle terminologie in twee talen.

Plaats op:
Datum: 14 september 2017
Bron: TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
Gerelateerde artikelen  
07-12-2016 Nieuws Van vluchteling tot tolk naar Tolk in opleiding
10-10-2013 Nieuws Nooit meer ‘lost in translation’ met Conference Call tolk
30-01-2018 Nieuws Internationale samenwerking TVcN en Presence op Europese congresmarkt
19-10-2015 Video Tolk en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) en nieuwe ontwikkelingen congresmarkt …
20-02-2017 Video Tolk- en Vertaalcentrum Nederland: met Presence web-based tolken en vertalen …
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,74 seconden.