Nieuws  
 

De Nederlandse hotels maken zich op voor een herstel van de markt in het tweede halfjaar van 2013, na een tegenvallende eerste zes maanden. Dit blijkt uit de Global Hotel Market Sentiment Survey van adviesbureau Horwath HTL, dat gisteren werd gepresenteerd. Meer dan de helft van de hoteliers geeft aan dat in het eerste halfjaar een lagere omzet gerealiseerd is dan vooraf werd verwacht. Vooral de gemiddelde kamerprijs blijft achter bij de verwachtingen. Voor de tweede helft van 2013 houdt iets minder dan de helft nog rekening met een omzetdaling ten opzichte van 2012. Veel signalen voor een snel herstel staan inmiddels op groen.

Omzetdaling in het eerste halfjaar Hoteliers hadden in het eerste halfjaar van 2013 te kampen met neergaande resultaten. Na een eerdere daling in 2012 gaf bijna 51% van de hoteliers aan over de eerste zes maanden opnieuw lagere bezettingsgraden te hebben behaald. Circa 7% behaalde een gelijke bezettingsgraad, terwijl 42% aangaf hogere bezettingsgraden te hebben behaald. Gemiddeld is de bezetting met 1,7% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012. Daarnaast gaf bijna 70% aan dat de gemiddelde kamerprijs was gedaald, terwijl slechts 22% een stijging van de kamerprijs had gerealiseerd. Hierdoor signaleerde 63% een daling van de totale omzet, tegenover 30% met een omzetstijging. Gemiddeld daalde de gemiddelde kamerprijs met bijna 4%, en de totale omzet met ruim 3%.

Tegenvallende resultaten door aanhoudende crisis De aanhoudende economische crisis heeft een sterkere impact gehad op de hotelmarkt dan vooraf verwacht. Begin dit jaar verwachtte nog meer dan 53% van de hoteliers een stijging in de bezettingsgraad te kunnen behalen, terwijl 47% ook rekening hield met een stijging van de kamerprijs en 54% met een stijging van de totale omzet. Inmiddels geeft 48% van de hoteliers aan dat de bezettingsgraad is achtergebleven bij de verwachtingen. De ontwikkeling van de gemiddelde kamerprijs wordt door 64% als teleurstellend gezien, terwijl ook de ontwikkeling van de totale omzet voor 62% van de hoteliers tegenviel.

De oorzaak voor de tegenvallende resultaten lijkt opnieuw de aanhoudende crisis te zijn. Van de ondervraagde hoteliers gaf 41% aan dat de invloed van de crisis op de resultaten sterker was dan verwacht. Slechts 19% gaf aan dat de invloed minder sterk was dan verwacht; voor de overige 40% was de invloed conform de verwachtingen.

Hoteliers pessimistisch over tweede halfjaar Door de tegenvallende resultaten in het eerste halfjaar, zijn de hoteliers ook pessimistischer geworden over het tweede halfjaar. Waar slechts 29% van de hoteliers verwacht dat de gemiddelde bezetting van de hotelmarkt in het tweede halfjaar zal stijgen ten opzichte van dezelfde periode in 2012, houdt 37% rekening met een daling. Daarnaast verwacht 52% dat dat de gemiddelde kamerprijs ook in het tweede halfjaar zal dalen. Hierdoor zal volgens 48% ook de totale omzet in het tweede halfjaar lager uitvallen. Een stijging van de kamerprijzen of totale omzetten wordt slechts door respectievelijk 16% en 24% van de hoteliers voorzien.

Over de eigen hotelprestaties zijn de hoteliers iets optimistischer dan over de hotelmarkt als geheel. Ten aanzien van de eigen hotelresultaten verwacht 39% nog wel een stijging van de bezettingsgraad, maar houdt 42% rekening met een daling. De verwachtingen ten aanzien van de gemiddelde kamerprijzen zijn nog negatiever: 55% van de hoteliers verwacht een lagere kamerprijs te zullen realiseren, waarbij 29% rekent op een daling van meer dan 5%. Uiteindelijk verwacht 49% van de hoteliers dat de omzet over het tweede halfjaar van 2013 lager zal zijn dan in 2012, terwijl slechts 34% verwacht een omzetstijging te zullen realiseren. Gemiddeld wordt verwacht dat de totale omzet met 2,0% zal dalen.

Groen licht voor herstel De pessimistische verwachtingen voor het tweede halfjaar lijken vooral te zijn ingegeven door de tegenvallende resultaten in het eerste halfjaar. Kijkend naar de meest invloedrijke indicatoren voor de hotelmarkt, blijkt dat de meeste signalen op groen staan voor een herstel in de komende maanden. De hotelmarkt in omringende landen als Duitsland en Groot-Brittannië laat over het eerste halfjaar van 2013 stijgende omzetten zien, dankzij veelal hogere bezettingsgraden en kamerprijzen. De hotelmarkt in deze landen volgt hiermee de economie, die eveneens een groei laat zien in tegenstelling tot de economie in Nederland. De belangrijke rol die deze landen spelen in de Nederlandse hotelmarkt doet verwachten dat deze positieve invloed de komende maanden ook hier merkbaar zal worden. Gecombineerd met de groeiende economieën in onder meer de VS en BRIC-landen, en het toenemende reisgedrag in deze landen als gevolg hiervan, leidt dit tot de verwachting dat de hotelbezettingen en -omzetten in Nederland het tweede halfjaar van 2013 opnieuw zullen toenemen. De eerste hotelresultaten over juli en augustus, en de indrukken die ontstaan uit de huidige reserveringen voor september en verder, bevestigen het beeld dat het herstel onderweg is.

Plaats op:
Datum: 11 september 2013
Gerelateerde artikelen  
31-08-2012 Nieuws Nederlandse hoteliers somber
01-05-2013 Nieuws Groei optimisme onder hoteliers, behalve over congressegment
10-09-2019 Nieuws HOSTA 2019 rapport: Nederlandse hotelmarkt breekt alle records
16-03-2009 Nieuws Global Hotel Market Sentiment Survey: Hotels verwachten wereldwijd slechte …
05-06-2013 Nieuws HOSTA 2013: Hotelmarkt stabiel ondanks stijging aanbod
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,6 seconden.