Nieuws  
 

DMC's en opdrachtgevers denken nagenoeg hetzelfde over welke dienstverlening het belangrijkste is, blijkt uit de meest recente Site Index Study gericht op Destination Management Companies. De Site International Foundation laat periodiek onderzoek doen naar de rol van DMC's bij het organiseren van nationale en internationale programma's. Het periodieke onderzoek richt zich op de veranderingen en verwachtingen in de markt van motivational events.

Enkele uitkomsten:

 • Er lijkt een lichte daling te zijn in het aantal DMC's en planners dat van mening is dat de DMC gepasseerd wordt bij het regelen van diverse lokale diensten. Dit zou een weerspiegeling kunnen zijn van het economische herstel, waarbij de waarde van tijd weer zwaarder gewogen wordt dan de kosten van uitbesteding.
 • Er is een vrij uniform beeld als het op het inschakelen van DMC's bij internationale programma's neerkomt. Planners hechten meer waarde aan een partij die op de destinatie zaken voor hen regelt, dan bij nationale programma's.
 • Zo'n 60% van de planners heeft het beeld dat DMC's echte one-stop-shops willen worden en zich ook op het terrein van de traditionele incentive bureaus willen begeven. Het lijkt erop dat meer planners denken dat deze diensten van DMC's gevraagd worden, terwijl DMC's zelf minder druk ervaren om deze diensten ook daadwerkelijk te leveren. Ook dit zou kunnen wijzen op een terugkeer naar de rolverdeling zoals deze er ook voor de crisis was.

Selectie van DMC
Planners werd gevraagd wat zij de belangrijkste aspecten bij het selecteren van een DMC bij nationale en internationale programma’s vinden. De antwoorden hierop verschilden nauwelijks voor de nationale en internationale events, met de volgende top-3:

 1. Timely communication via phone/email (als 'zeer belangrijk' beoordeeld: 100% bij nationale events en 100% bij internationale  events)
 2. Proposal response time (resp. 95,1% en 97,1%)
 3. Creativity and fresh ideas (resp. 92,7% en 87,5%)
  Dezelfde vraag werd overigens aan de DMC's zelf gesteld, maar dan wat ze dachten dat hun klanten het belangrijkste vinden. Dit leverde dezelfde top-3 op, alleen dan in omgekeerde volgorde.

De ranglijst levert natuurlijk ook de hekkensluiters op, met de minst belangrijke service aspecten. De planners geven als zodanig aan:

 • Regional representation (nearer to the client than only in the destination(s) the DMC serves) (als 'niet belangrijk' beoordeeld: 58,5% bij nationale events en 50% bij internationale events)
 • Guaranteed pricing more than one year out (resp. 12,2% en 10%)
 • Providing and negotiating complementary site inspection services (resp. 7,3% en 7,5%)
  Het gegeven dat een lokale vertegenwoordiging (gedefinieerd als gevestigd in het land/regio van de klant) niet hoog scoort bij de  organisatoren, zou er volgens het onderzoek op kunnen wijzen dat DMC's de toegevoegde waarde van lokale vertegenwoordiging in  onvoldoende mate duidelijk maken.

MVO
Van de ondervraagden ziet 81,4% de DMC als groot voorstander en bron voor MVO-activiteiten (in 2011 nog 60,4%). Dit suggereert  een kans voor DMC's om een meer proactieve rol te nemen in het ontwikkelen van MVO-programma's die ten gunste van de  bestemming komen en de mogelijkheden van de sector om 'iets terug te doen' vergroten.


Het volledige rapport Site Index: Focus on Destination Management Companies is hier te downloaden.

 

Plaats op:
Datum: 26 augustus 2013
Bron: ©Redactie CongresWereld / Bron: Site
Gerelateerde artikelen  
17-10-2009 Nieuws Nationale en Internationale meeting planners bezoeken Maastricht
12-09-2013 Nieuws ROI, kostenreductie en groene meetings top aandachtspunten meeting organisatoren …
09-10-2009 Nieuws Nationale en international meeting planners op bezoek in Maastricht
20-12-2011 Nieuws Meetings en Incentives groeien naar elkaar toe
12-11-2010 Nieuws Meeting business in de lift, korte leadtijden blijven top issue meeting planners …
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,66 seconden.