Nieuws  

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een niet-openbare aanbestedingsprocedure opgestart voor de evenementenorganisatie inclusief de direct daaraan gerelateerde leveringen en diensten.
Het Ministerie wil hiermee tot een raamovereenkomst komen met één contractpartij voor een periode van 4 jaar.
In de aanbesteding is de organisatie van diverse evenementen opgenomen, waaronder een personeels-sportdag.

In principe is men op zoek naar een vijftal ondernemingen dat verzocht zal worden in te schrijven. Wilt u weten of en hoe uw organisatie in aanmerking kan komen om mogelijk uitgenodigd te worden, kijk dan voor de aanbestedingsdetails, de aanbestedingsstukken en de (via email op te vragen) selectieleidraad op de aanbestedingskalender.

De selectieleidraad voor evenementen organisatie en direct daaraan gerelateerde leveringen en diensten bevat een opgave van de gevraagde bewijzen en verklaringen die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor deelname. Deze selectieleidraad is via E-mail op te vragen via Inkoop@minbzk.nl  t.a.v. Peter Schouten.

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2.11.2009 - 12:00.
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
17.11.2009.
Datum verzending van de aankondiging: 24.09.2009

Plaats op:
Datum: 24 september 2009
Gerelateerde artikelen  
06-11-2008 Nieuws Aanbesteding: Organisatie internationaal congres voor Ministerie SZW
04-01-2010 Nieuws Aanbesteding: Intermediair voor overnachtingen en vergaderaccommodaties voor …
29-10-2008 Nieuws Aanbesteding SenterNovem inzake Evenementen
24-10-2009 Nieuws Aanbesteding: Intermediair voor vergaderaccommodaties voor vtsPN
05-01-2009 Nieuws Senter Novem sluit raamovereenkomsten voor evenementen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,58 seconden.