Nieuws  
( * ) Verplichte Velden
U kunt een bekende attenderen op het artikel. Geef het e-mailadres op van degene aan wie u de link wilt sturen. Daarbij kunt u, als u dat wilt, een commentaar schrijven.
E-mailadres van geadresseerde:*
Uw e-mailadres:*
Commentaar:
Verificatie:*
Geef de code van de afbeelding in exact zoals weergegeven. De code is niet hoofdlettergevoelig en kan geen nul bevatten.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op zoek naar een organisator voor het organiseren en begeleiden van een grote internationale tweedaagse conferentie op 10 en 11 mei 2010. Hiertoe is een openbare aanbesteding uitgeschreven.

IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour), het grootste programma van de ILO (International Labour Organization) met betrekking tot kinderarbeid, heeft enige tijd geleden het voornemen uitgesproken in 2010 een grote kinderarbeidconferentie te willen organiseren. Meer dan 12 jaar geleden heeft de laatste grote kinderarbeidconferentie plaatsgevonden. Het is tijd om de stand van zaken op te maken naar aanleiding van het Global report in 2006, waarin met de lidstaten is afgesproken om in 2016 alle ergste vormen van kinderarbeid uitgebannen te hebben. Er moeten gerichte acties komen om dit doel te halen waarvoor politieke wil, technische assistentie, financiering en media-aandacht nodig is om het thema weer bovenaan de politieke agenda te krijgen in alle lidstaten. 

Er zal een tweedaagse internationale conferentie in Nederland moeten worden georganiseerd die op 10 en 11 mei 2010 zal plaatsvinden. Er wordt uitgegaan van 400 tot 450 deelnemers. De deelnemers bestaan uit alle relevante actoren te weten overheden, sociale partners, bedrijfsleven, interna-tionale organisaties en NGO’s. Tevens zal er voor een veertigtal (ontwikkelings)landen, voor de gehele delegatie (Minister + 1 (businessclass), overheid- /werknemer-/ werkgever-vertegenwoordiger (economyclass), de reis- en verblijfkosten worden betaald. Dit geldt tevens voor een deelnemer voor wie een actieve rol is weggelegd (bijvoorbeeld een spreker of voorzitter (business class)). De overige genodigden zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de reis en het verblijf. In deze is de Inschrijver onder meer verantwoordelijk voor het vastleggen van accommodatie, het regelen van het vervoer voor de geselecteerde deelnemers naar en in Nederland, het inhuren van beveiliging, het vastleggen van tolken en vertalers, de catering, de opmaak van het druk-werk en de uiteindelijke verzending daarvan, etc.. Gezien de omvang van de conferentie en de daarbij benodigde accommodatieruimte voor zowel de conferentie als de overnachtingen van de gasten, zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid proberen nog voor de gunning van deze opdracht opties te nemen op verschillende locaties. De Inschrijver moet bereid zijn deze opties over te nemen.


Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: FZ/CIBA/2009/11832
Uiterste inzenddatum inschrijvingen: 24/07/2009 - 14:00.

NADERE INLICHTINGEN:
Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. NB. Te verkrijgen documenten, aanmelding en inschrijving enkel via het digitale aanbestedingsplatform: www.ctmsolution.nl. Een ondernemer dient zich derhalve te registreren op: https ://www.eu-supply.com/transactions.asp?OID=10&B=CTMSOLUTION. Alleen via dit platform ingediende vragen, aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen.
 
Datum aanndiging: 17/06/2009.

Klik hier voor de volledige aanbestedingsgegevens

Plaats op:
Datum: 19 juni 2009
Categorie: Aanbestedingen
Gerelateerde artikelen  
19-11-2009 Nieuws Organisatie internationale kinderarbeidconferentie naar Winkelman en Van Hessen …
14-05-2010 Nieuws Koninklijke afsluiting internationale kinderarbeidconferentie in World Forum …
06-11-2008 Nieuws Aanbesteding: Organisatie internationaal congres voor Ministerie SZW
28-03-2009 Nieuws Aanbesteding: Organisatie Conferentie Lokaal Jeugdbeleid
29-10-2008 Nieuws Aanbesteding Keramiekmuseum Princessehof: Projectmanagement manifestaties
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,57 seconden.