Nieuws  

Het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin (http://www.jeugdengezin.nl) heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de organisatie van de Conferentie Lokaal Jeugdbeleid die op 7 oktober 2009 in Nieuwegein gaat plaatsvinden. Er wordt gezocht naar een partij die zowel de projectmanagement, organisatie als deelnemerwerving op zich kan nemen.

Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria.
1 Werven deelnemers 20%
2 Projectmanagement 10%
3 Betrokkenheid inhoudelijk programma 25%
4 Organisatie conferentiedag 20%
5 Resultaatgerichte flexibele dienstverlening 10%
6 Prijs 15%

Over de conferentie

De conferentie voor circa 1.000 bezoekers ((lokale) bestuurders, (lokale) beleidsmakers en professionals), bij de conferentielocatie NBC te Nieuwegein, heeft als doel de opdracht voor het lokale jeugdbeleid zoals hiervoor geschetst, in samenhang neer te zetten. Omdat het beleid lokaal vorm moet krijgen, is het van groot belang dat juist lokaal zicht wordt gehouden op de samenhang in het jeugdbeleid. Uiteindelijk gaat het om het snel en goed ondersteunen van ouders en kinderen. De landelijke conferentie dient de deelnemers te inspireren om:

  • de lokale opdracht in samenhang te bezien, met ouder en kind centraal;
  • contacten aan te gaan met collega?s van elders in het land, om elkaar te versterken (en niet het wiel steeds opnieuw uit te vinden);
  • in de eerste helft van 2009 vinden verschillende activiteiten plaats in het kader van het Opvoeddebat dat op gemeentelijk niveau met professionals en met ouders gevoerd wordt; gemeenten geven daar op diverse wijzen invulling aan; de conferentie wordt aangegrepen om interessante voorbeelden en thema?s vanuit het Opvoeddebat met de deelnemers te delen;
  • bovendien kan de minister voor Jeugd en Gezin tijdens de conferentie laten zien dat hij vanuit de Rijksoverheid ? samen met zijn collega-bewindslieden ? een stevig programma voor de jeugd heeft neergezet, met reeds zichtbaar resultaat; mogelijk hebben tijdens de conferentie naast de minister voor Jeugd en Gezin ook andere bewindslieden en bestuurders een rol.

De conferentie dient voor elk van de diverse doelgroepen een programma op maat te bieden. De deelnemers moeten in het programma in elk geval onderdelen herkennen die de discussie weerspiegelen die voor hen in het werk speelt.

De looptijd van het project is van 25 mei 2009 t/m 31 december 2009.
 
Uiterste inzenddatum inschrijving is 22 april 2009 (12.00 uur)

Klik hier om de volledige aanbestedingsinformatie te lezen  

Plaats op:
Datum: 28 maart 2009
Categorie: Aanbestedingen
Gerelateerde artikelen  
03-05-2008 Nieuws Utrecht kandidaat voor ministersconferentie Raad van Europa in 2009
19-06-2009 Nieuws Aanbesteding: Organisatie Internationale Kinderarbeidconferentie 2010
07-11-2008 Nieuws Den Haag verwerft Europese ILGA-conferentie in 2010
17-02-2009 Nieuws Aanbesteding WMO Congres 2009 door Ministerie VWS
14-05-2010 Nieuws Koninklijke afsluiting internationale kinderarbeidconferentie in World Forum …
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,63 seconden.