Nieuws  

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ( http://www.minbuza.nl ) heeft onlangs de aanbesteding voor de Externe Hotel- en Vergaderfaciliteiten bekend gemaakt. Voor de komende twee jaar gaat men opnieuw op zoek naar partijen met wie raamovereenkomsten afgesloten kunnen worden voor logies en kleinschalige vergaderfaciliteiten.

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een aantal raamovereenkomsten voor externe hotel- en vergaderaccommodaties in Nederland voor 12 departementen en een groot aantal van de daarbij behorende Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's) en agentschappen. Onder externe accommodaties wordt verstaan: hotels met vergader- en/of conferentiefaciliteit en aanbieders van vergader- en conferentiecentra, al dan niet in ketenverband.

In de vorige aanbesteding kochten 9 departementen gezamenlijk de faciliteiten in, inmiddels is dit uitgebreid tot 12 ministeries en departementen plus een aantal ZBO's en agentschappen. Hiermee is het een van de belangrijkste aanbestedingen in ons vakgebied. In principe wordt aanbesteed voor een termijn van 2 jaar, met een mogelijkheid van verlenging van 2x één jaar.

Twee onderdelen
De aanbesteding is verdeeld over een tweetal onderdelen, de zogenaade percelen.

Perceel 1: Vergaderaccommodaties (zonder mogelijkheid tot overnachting).
In dit perceel kunnen aanbieders een aanbieding doen met locaties die primair tot doel hebben vergaderingen/bijeenkomsten te faciliteren en die voldoen aan de gestelde eisen en wensen in het beschrijvend document zonder de mogelijkheid om te kunnen overnachten. In deze aanbesteding wordt dit perceel nader uitgevraagd in verschillende arrangementen.
In de bijlage vind u meer info over dit perceel: Beschrijvend_document_Perceel1_vergaderaccommodaties+_2_[39280].pdf

Perceel 2: Hotelovernachtingen, al dan niet met vergaderaccommodaties.
In dit perceel kunnen aanbieders een aanbieding doen met mogelijkheid voor individuele hotelovernachtingen (tot 10 kamers) en/of groepshotelovernachtingen (10 en meer kamers). Indien de locatie ook beschikt over een vergaderaccommodatie die voldoet aan de gestelde eisen en wensen in het beschrijvend document dan kan inschrijver dit bij inschrijving voor dit perceel bekend maken.

Termijn
Via deze openbare aanbesteding zoekt het ministerie naar de economisch meest voordelige aanbiedingen, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
Aanbieders kunnen hun aanbiedingen indienen tot 6 februari 2009 (14.00 uur).
 
Contact en informatie:
De aanbesteding vindt geheel digitaal plaats. Indien u belangstelling heeft voor deze aanbesteding dan dient u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan menno.kortbeek@negometrix.com . U ontvangt vervolgens per e-mail een inlogcode met wachtwoord waarmee u in kunt loggen op de negometrix website en digitaal uw aanbieding kunt indienen.

Contactpunt(en) voor deze aanbesteding zijn:
Hospitality Consultants: Dhr. M. Bouhuijs. E-mail: m.bouhuijs@hospitalityconsultants.nl .
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: NegoMetrix, Oude Nieuwveenseweg 111-113, 2441 CT  Nieuwveen (NL).
Contactpunt(en): Dhr. M. Kortbeek. Tel.: 0172-538945. Fax.: 0172-530328. E-mail: menno.kortbeek@negometrix.com . URL: http://www.negometrix.com .

Originele datum van verzending van de aankondiging: 23/12/2008.

Plaats op:
Datum: 7 januari 2009
Gerelateerde artikelen  
10-08-2010 Nieuws Aanbesteding: Vergaderen en Overnachten voor UWV
29-10-2008 Nieuws Aanbesteding SenterNovem inzake Evenementen
17-06-2008 Redactie UWV aanbesteding Vergader- en Verblijflocaties
25-03-2007 Nieuws Aanbesteding Hotelovernachtingen en vergaderfaciliteiten voor COA
04-01-2010 Nieuws Aanbesteding: Intermediair voor overnachtingen en vergaderaccommodaties voor …
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,62 seconden.