Nieuws  

Keramiek: van alle culturen, van alle tijden. Zodra keramiek in de menselijke geschiedenis opduikt, zien we dat de makers het verfraaien. In vorm, met decoraties en glazuur. Gebruiksvoorwerpen worden kunstwerken. Zo vertelt keramiek ons de geschiedenis van de mens. Van alle culturen, van alle tijden.
Hedendaagse kunstenaars gaan nog verder. Zij gebruiken de zeggingskracht van keramiek: van gebruiksvoorwerp naar beeldende kunst.

De mooiste keramiek vindt u verzameld in Keramiekmuseum Princessehof. In aansluiting op de vaste presentaties, organiseert het museum tentoonstellingen die een verrassende kijk geven en nieuwe inzichten bieden op de veelzijdigheid van de historische en eigentijdse keramiek.

Aankondiging:
Keramiekmuseum Princessehof heeft onlangs een aanbesteding aangekondigd voor het Projectmanagement van twee manifestaties onder de noemer Keramiek en Publiek: Scherven & Geluk (2009) en Oranjekeramiek (2010).
Hieronder treft u een korte beschrijving (meer details in de bijlage).
Sluitingsdatum is: 10/12/2008

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Keramiekmuseum Princessehof, Grote Kerkstraat 11, 8911 DZ  Leeuwarden (NL). Contactpunt(en): Keramiekmuseum Princessehof, t.a.v.: drs C. van 't Veen. Tel.: 058-2948958. Fax.: 058-2948968. E-mail: info@princessehof.nl.
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: http://www.princessehof.nl/

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Projectmanagement van twee manifestaties onder de noemer Keramiek en Publiek: Scherven & Geluk (2009) en Oranjekeramiek (2010).
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Diensten.
Categorie diensten: nr. 27.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Leeuwarden.
NUTS code: NL121.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Projectmanagement voor de manifestaties Scherven & Geluk in 2009 en Oranjekeramiek in 2010 onder de noemer van Keramiek en Publiek in de periode 10.12.2008 tot en met 31.12.2010.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 80.000 EUR
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT: Begin: 10/12/2008.
Voltooiing: 31/12/2010.

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria.
1 Universitaire kennis kunstnijverheid in Nederland 
2 Prijs 
3 Bewezen ervaring museale diensten/projecten 
4 Netwerk m.b.t. kunstnijverheid in Ned. musea 
5 Ruime ervaring productie culturele publicaties 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/12/2008 - 12:00.
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: Nederlands.
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:  Tot: 01/01/2009.

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:  27/10/2008.

Klik hier voor de PDF van de aanbesteding:
Aanbesteding keramiekmuseum Princessehof 27okt08.pdf
De volledige aanbesteding, inclusief contractdocumenten kunt u hier vinden.

 

Plaats op:
Datum: 29 oktober 2008
Categorie: Aanbestedingen
Gerelateerde artikelen  
29-10-2008 Nieuws Aanbesteding SenterNovem inzake Evenementen
06-11-2008 Nieuws Aanbesteding: Organisatie internationaal congres voor Ministerie SZW
17-06-2008 Redactie UWV aanbesteding Vergader- en Verblijflocaties
04-01-2010 Nieuws Aanbesteding: Intermediair voor overnachtingen en vergaderaccommodaties voor …
09-04-2010 Nieuws Aanbesteding: Organisatie ITF-congressen voor Ministerie VWS
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,59 seconden.